TAX FREE


Warunki otrzymania zwrotu VAT
 

1. Osoba ubiegająca się o zwrot VAT musi mieć stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej. Miejsce stałego zamieszkania podróżnego ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Nie ma przy tym znaczenia miejsce faktycznego zamieszkania danej osoby, lecz formalny wpis do dokumentów.

2. Minimalna wartość zakupów (razem z podatkiem VAT) musi być większa niż 300zł.

3. Towar musi być wywieziony poza terytorium Unii Europejskiej w stanie nienaruszonym, w bagażu osobistym. Fakt ten musi być potwierdzony przez celnika.

4. Wywóz towaru poza obszar Unii Europejskiej musi nastąpić najpóźniej ostatniego dnia, trzeciego miesiąca następującego po miesiącu w którym towar był kupiony. Na przykład jeśli zakup miał miejsce 16 maja to ostatni dzień na wywiezienie towaru poza granicę UE przypada na 31 sierpień.

 

Zamówienie przez sklep internetowy i odbiór w naszym salonie w Galerii Plaza.
 

1. Warunkiem wystawienia dokumentu TAX FREE jest odbiór osobisty zamówienia w salonie ZEGARIS w C.H. Plaza Rejtana 65.

2. Po złożeniu zamówienia poinformuj nas przez e-mail: sklep@zegaris.pl lub telefonicznie: 570 886 788 o potrzebie wystawienia dokumentu Tax Free.

3. Po odbiór towaru zgłoś się do naszego salonu Zegaris znajdującego się w Galerii Plaza, wraz z paszportem. Jeśli chcesz otrzymać zwrot VAT przelewem, podaj sprzedawcy nazwę banku, adres, numer IBAN rachunku bankowego oraz numer SWIFT.

4. Nie wysyłamy zegarków wraz z wypełnionym dokumentem TAX FREE. Dokument ten możemy wystawić jedynie przy odbiorze osobistym w salonie.
 

Urząd Celny
 

1. Opuszczając teren UE, należy zgłosić wywożony towar oraz pokazać funkcjonariuszowi celnemu dokument TAX FREE i paragon wraz z paszportem lub innym dokumentem tożsamości. Towar musi być w stanie nienaruszonym.

2. Aby dokonać zwrotu VAT, na dokumencie TAX FREE musi widnieć pieczęć celnika.
 

Zwrot podatku
 

1. W formie gotówki

Zgłoś się do naszego salonu w Galerii Plaza z dokumentem TAX FREE wraz z pieczątką celnika oraz przypiętym oryginalnym paragonem. Do zwrotu wymagany jest również dokument potwierdzający tożsamość.

2. Przelewem

Prześlij dokument TAX FREE wraz z pieczątką celnika oraz przypiętym oryginalnym paragonem na adres: Janusz Słapiński, ul. Rejtana 65, 35-326 Rzeszów, Polska.

Zwrot na rachunek bankowy zostanie wykonany w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania dokumentów.

Zegaris.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie dodatkowe opłaty za odebranie przelewu zagranicznego, pobierane przez bank klienta.

3. O zwrot podatku można ubiegać się do 10 miesięcy od daty wywiezienia towaru poza obszar UE.

4. Sprzedaż TAX FREE jest rejestrowana w systemie Urzędu Celnego.

5. Jeżeli podróżny opuszcza terytorium UE z terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska, zwrot podatku przysługuje, gdy dokument, o którym mowa, został potwierdzony przez urząd celny, przez który towary zostały wywiezione z terytorium UE.

6. Zegaris zastrzega sobie możliwość potrącenia kwoty równej prowizji banku wynikającej z wykonania przelewu.